10 stycznia – Święto Chrztu Pańskiego. Msza Św. i odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych godz.18.00 “A z nieba odezwał się głos: Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie”.