O nas

POLSKA MISJA KATOLICKA W HISZPANII

Duszpasterstwa Polaków w Hiszpanii rozpoczyna się tuż po II wojnie światowej,  a dzisiaj obejmuje Polaków rozsianych po całym kraju, szczególnie w dużych ośrodkach miejskich. Jest okolo 20 placówek, gdzie gromadzą sie polacy na niedzielne Msze św. Nabożenstwa i spotkania w ciągu tygodnia. Ośrodki te w większosci obsługiwane są przez kapłanów z Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagraniczej oraz przez ksieży Werbistów, Redemptorystów i ksieży diecezjalnych. Duszpastertwo polskie nie posiada swoich własnych struktur. Cała nasza misja opiera sie na wspólpracy z Kościołem Lokalnym oraz z Konferencją Episkopatu Polski, której  delegatem jest obecnie ks. Bp Wiesław Lechowicz wspierany przez Polską Radę Duszpasterstwa Europy Zachodniej.

PRDEZ została utworzona w 1992 roku, w jej skład wchodzi obecnie 75 osób, koordynatorzy kapelanii z poszczólych krajów, przedstawiciele duchowieństwa, osób konsekrowanych i laikatu z 18 krajów Europy. Na czele Rady stoi Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji, którego wspiera 8-osobowe Prezydium Rady.

Celem PRDEZ jest wspieranie Delegata Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej w wykonywaniu jego funkcji oraz służenie mu radą przy rozwiązywaniu istotnych problemów personalnych i organizacyjnych, związanych z duszpasterstwem polskojęzycznym w poszczególnych krajach. Tworzenie wspólnej opiniotwórczej platformy osób duchownych, zakonnych i świeckich dla wymiany myśli i doświadczeń oraz współdziałania w zakresie planowania i prowadzenia duszpasterstwa dla Polaków żyjących poza granicami ojczystego kraju. Wyznaczanie kierunków pracy duszpasterstwa emigracyjnego z uwzględnieniem programów duszpasterskich Kościoła w Polsce oraz Kościołów partykularnych. Troszczenie się o przekazywanie religijnych i patriotycznych tradycji nowym pokoleniom Polaków na emigracji. Reprezentowanie emigracyjnych wspólnot w diecezjalnych, krajowych i europejskich strukturach katolików świeckich.

Wspólnota nasza zawdzięcza swoje powstanie szczególnej i niezapomnianej dacie drugiego kwietnia 2005 roku, jaką było odejście do Pana naszego Rodaka, Papieża Jana Pawła II. Wtedy to Polacy w Walencji ogarnięci smutkiem rozpoczęli starania o polskiego kapłana, aby odprawił im Mszę Świętą w języku ojczystym za papieża rodaka. Polacy z  pomocą Kurii biskupiej i konsula Ramona Sentis Duran w Walencji odnajdują najbliższego kapłana polskiego w sąsiedniej Diecezji Orihuela-Alicante,  księdza Jerzego Sowę z Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej, który  dojeżdża by  odprawiać comiesięczne  Msze Święte dla Polaków w Walencji.

Staraniem ówczesnego księdza Prowincjała Zygmunta Stefańskiego i księdza Jerzego, tego samego roku 2005  przybywa do Walencji            ks. Czesław Piela,  misjonarz Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej.  Po 15-letniej pracy w Brazylii i Argentynie przyjechal, by kontynuować misję i  organizować kapelanię dla  Polaków w Archidiecezji w Walencji oraz w sąsiedniej Diecezji Segorbe-Castellon.

Jednym z najważniejszych wydarzeń naszej historii jest utworzenie pierwszej Polskiej Parafii Personalnej w Hiszpanii. Dekretem Arcybiskupa Walencji Kardynała Antoniego Canizaresa, w dniu 13 maja 2018 powstaje Polska Parafia Personalna Matki Bożej Częstochowskiej. Pierwszym proboszczem zostaje ks. Czesław Piela z Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej,  wice-prowincjał i koordynator Polskiej Misji Katolickiej w Hiszpanii.

Ks. Czeslaw Piela jest również koordynatorem Polskiej Misji Katolickiej w Hiszpanii

Polska Parafia na prośbę ks. Czesława zostaje uroczyście promulgowana na Mszy Św. w Królewskiej Katedrze Archidiecezjalnej dnia 18 listopada w Setną Rocznicę Odzyskania Niepodległości Polski. Po uroczystej Mszy Św. w Katedrze w kaplicy świętego Jakuba  została umieszczona cudowna Ikona Matki Bożej Częstochowskiej, Królowej Polski.

Obecnie cieszymy się udziałem we mszach niedzielnych dużej grupy Polaków, szczególnie rodzin polsko-hiszpańskich, polskiej młodzieży studiującej na wymianie Erasmus w Walencji, przyjezdnych turystów i Polaków mieszkających w przyległych do Walencji miejscowościach.