11 października, XXVIII Niedziela Zwykła. Spowiedź godz.17.00. Nabożeństwo Różańcowe godz.17.30. Msza Św. godz.18.00.

Arcybiskup Walencji w Polskiej Misji Katolickiej w Walencji

PIEŚŃ:

Zawitaj, Matko Różańca świętego,
Przybytku Boga w Trójcy jedynego,
Ucieczko nasza, ucieczko nasza w życia doczesności,
O cedrze czystości.

Najozdobniejsza różo ogrodowa,
Najprzyjemniejsza różdżko Aaronowa,
Wonność balsamu, wonność balsamu, balsam przechodząca,
Matko kochająca.

Niczym są dla nas wszystkie ziemskie rzeczy,
Gdyż duszy naszej żadna nie uleczy,
Lecz życie łaski, lecz życie łaski daje nam Królowa,
Matka różańcowa.

PIEŚŃ:

1.O Panie, Tyś moim pasterzem,
Tak dobrym, że nic mi nie braknie.
Do źródeł wód żywych mnie wiedziesz,
Prostymi ścieżkami prowadzisz.

Pasterzem moim jest Pan
I nie brak mi niczego. (2x)

2. Choć idę przez ciemną dolinę,
Niczego nie muszę się trwożyć,
Bo pasterz mój zawsze jest przy mnie,
W obronie mej stanąć gotowy.

3. Do stołu swojego zaprasza,
Na oczach mych wrogów to czyni,
Olejkiem mą głowę namaszcza
A kielich napełnia obficie.

PIEŚŃ:

Pan Wieczernik przygotował, swój zaprasza lud.
Dla nas wszystkich dom otworzył i zastawił stół.

1. Przyjdźcie z ulic i opłotków bowiem mija czas.
Przyjdźcie chorzy i ubodzy, Pan uzdrowi was.

2. Każdy człowiek w domu Pańskim swoje miejsce ma.
Niech nikogo w nim nie braknie uczta Pańska trwa.

3. Przystępujmy z dziękczynieniem pożywajmy chleb,
pijmy napój nieśmiertelnych, aby życie mieć.

4. Zakosztujcie i poznajcie tej Wieczerzy smak,
z obfitości boskich darów bierzcie pełnię łask.

5. Kto się z Panem tu spotyka tworzy jedno z Nim,
Bóg z miłością go nazywa przyjacielem swym.

6. Nakarmieni Chlebem Żywym wznieśmy Panu pieśń.
Bóg żyjący i prawdziwy strzeże naszych serc.

PIEŚŃ:

Jezus daje nam zbawienie
Jezus daje pokój nam
Jemu składam dziękczynienie
Chwałę z serca mego dam.x2

Jezus siłą mą, Jezus pieśnią mego życia
Królem wiecznym On, niepojęty w mocy swej
W Nim znalazłem to, czego szukałem do dzisiaj
Sam mi podał dłoń, bym zwyciężał w każdy dzień.

W Jego ranach uzdrowienie
W Jego śmierci życia dar
Jego krew to oczyszczenie
Jego życie chwałą nam.

PIEŚŃ:
Usłysz Bożej Matki głos,
Która wzywa dzisiaj nas.
Chce u Syna znów wyprosić
Cud przemiany serc.

Uczyńcie, co wam mówi Syn,
Przyobleczcie wiarę w czyn.
Niech się Słowo Boże stanie
Ciałem w każdym z was.

Bóg ukochał w Synu świat,
Chce zamieszkać w każdym z nas.
Naucz, Matko, jak zbudować
Bogu w sercu dom.