20 grudnia, IV Niedziela Adwentu. “Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego”. Godz.17.00-okazja do spowiedzi i 18.00-Msza Św.

PIEŚŃ

Oto Panna pocznie i porodzi Syna * inazwą Go imieniem Emanuel!
1. Za dni Jego zakwitnie sprawiedliwość * i wielki pokój, aż księżyc nie zgaśnie.

Oto Panna pocznie i porodzi Syna * inazwą Go imieniem Emanuel!
2. Będzie panował od morza do morza, * od rzeki aż po krańce ziemi.

Oto Panna pocznie i porodzi Syna * inazwą Go imieniem Emanuel!
3. Wyzwoli bowiem biedaka, który Go wzywa * ubogiego co nie ma opieki

PIEŚŃ
Archanioł Boży Gabriel,
Posłan do Panny Maryi,
Z Majestatu Trójcy Świętej,
Tak sprawował poselstwo k`Niej
Zdrowaś, Panno, łaskiś pełna,
Pan jest z Tobą, to rzecz pewna”.

Panna się wielce zdumiała
z poselstwa, które słyszała.
Pokorniuchno się skłoniła;
jako Panna wstrzemięźliwa
zasmuciła się z tej mowy,
nic nie rzekła Aniołowi.

Ale poseł z wysokości,
napełnion Boskiej mądrości,
rzekł Jej: Nie bój się Maryjo,
najszczęśliwszaś, Panno miła,
znalazłaś łaskę u Pana,
oto poczniesz Jego Syna.

PIEŚŃ
Ref. Marana tha, przyjdź Jezu Panie,
w Swej chwale do nas zejdź!
Marana tha, usłysz wołanie,
gdy się wypełnią wieki!

Jak rosy chłód na spragniony grunt,
jak dobry chleb na głodnego dłoń.

Ref. Marana tha, przyjdź Jezu Panie,
w Swej chwale do nas zejdź!
Marana tha, usłysz wołanie, gdy się wypełnią wieki!

W Dziecięciu Ty objawiasz się nam,
przez wichru szum dajesz poznać się.

Ref. Marana tha, przyjdź Jezu Panie,
w Swej chwale do nas zejdź!
Marana tha, usłysz wołanie, gdy się wypełnią wieki!

PIEŚŃ
Gdy klęczę przed Tobą, modlę się i składam hołd,
Weź ten dzień, uczyń go Twym, i we mnie miłość wznieć.

Ref.: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu. /2x

Wszystko Tobie daję, każdy sen i każdą myśl.
Matko Boga, Matko moja, wznieś je przed Pana tron!

Gdy klęczę przed Tobą, widzę Twą radosną twarz.
Każda myśl, każde słowo, niech spocznie w dłoniach Twych.

PIEŚŃ

O Maryjo, czemu pobladłaś, Ty można jak inna żadna,
Bo poczniesz Króla nad króle,
A nazwą Go Emanuel

Nie trwóż się Maryjo-Lilijo,
Dzieciątko święte powijesz,
Siankiem Mu żłobek wyścielesz,
Nim błyśnie gwiazda w Betlejem
Radować wszyscy się będą,
Muzyką chwalić, kolędą
Bić będą niskie pokłony,
Przed Twoim Jednorodzonym
Jednorodzonym! Jednorodzonym!

Nadzieje ludów spełnione,
Bo ciałem się stanie Słowo
Niech będzie błogosławiony,
Żywota Twojego owoc

Nie trwóż się Mario – Lilijo
Dzieciątko Święte powijesz
Siankiem Mu żłobek wyścielesz
Nim błyśnie Gwiazda w Betlejem
Radować wszyscy się będą,
Muzyką chwalić, kolędą
Bić będą niskie pokłony,
Przed Twoim Jednorodzonym
Jednorodzonym! Jednorodzonym!