6 grudnia-II Niedziela Adwentu. “Przygotujcie drogę Panu, prostujcie dla Niego ścieżki”. Godz. 17.00 – okazja do spowiedzi i godz. 18.00 – Msza Św. Po Mszy katecheza adwentowa dla dzieci.

PIEŚŃ
Przybądź Panie bo czekamy
Twego przyjścia wyglądamy,
bo źle nam żyć bez Ciebie!

Gotujmy drogę Panu. Prostujemy ścieżki Jemu,
Przemieńmy swoje życie, odwróćmy się od złego.

Noc minęła, dzień jest blisko,
w jasnym świetle czyńmy wszystko, ze snu już powstać pora!

Gotujmy drogę Panu. Prostujemy ścieżki Jemu,
Przemieńmy swoje życie, odwróćmy się od złego.

Pan jest blisko, między nami,
w tłumie ludzi gdzieś wmieszany,
czy umiem Go zobaczyć?

PIEŚŃ
Spuśćcie nam na ziemskie niwy
Zbawcę z niebios, obłoki,
Świat przez grzechy nieszczęśliwy.
Wołał w nocy głębokiej;
Gdy wśród przekleństwa od Boga
Czart panował, śmierć i trwoga,
A ciężkie przewinienia
Zamkły bramy zbawienia.

Ale się Ojciec zlitował
nad nędzną ludzi dolą,
Syn się chętnie ofiarował,
by spełnił wieczną wolę;
zaraz Gabryel zstępuje
i Maryi to zwiastuje,
iże z Ducha Świętego
pocznie Syna Bożego.

PIEŚŃ
Czekam na Ciebie, dobry Boże,
Przyjdź do mnie, Panie, pośpiesz się,
Niechaj mi łaska Twa pomoże,
chcę czystym sercem przyjąć Cię.

Przyjdź do mnie Panie, mój dobry Boże,
przyjdź i nie spóźniaj się.
Przyjdź do mnie Panie, przyjdź z łaską swoją,
przyjdź i nie spóźniaj się.

Wśród licznych trosk i niepokojów,
kiedy już sił nie starcza nam,
karmisz nas, Panie, swoim Ciałem,
Tyś nasza moc, nasz Bóg i Pan.

PIEŚŃ
Oto Pan Bóg przyjdzie
Z rzeszą Świętych nam przybędzie,
Światłość wielka w dzień ów będzie.
Alleluja! Alleluja!