8 marca 2020 II Niedziela Wielkiego Postu. Godz. 17.30 okazja do spowiedzi i Gorzkie Żale i o 18.00 Msza Św.

Na dwóch wzgórzach Jezus ukazuje swoją tajemnicę najbliższym Mu uczniom. To Tabor i Kalwaria. Tabor jest umocnieniem dla uczniów i dla nas przd Kalwarią, a jednocześnie zapowiedzią radosnej chwały zmartwychwstania.