Dzisiaj, 15 listopada, XXXIII Niedziela Zwykła. Godz. 17.00 spowiedź, 17.30 modlitwa różańcowa w intencji Ojczyzny i zmarłych. Godz. 18.00 Msza Św. w intencji Ojczyzny.

PIEŚŃ
Jeden jest tylko Pan
Tutaj jest Jego dom
Klęknijcie wszyscy którzy tu wchodzicie
I razem chwalmy Go.

Miejsce to wybrał Pan,aby wysłuchać nas
Śpiewajmy wszyscy słudzy Jego domu
Bogu oddajmy cześć
Miejsce to wybrał Pan,aby wysłuchać nas
Śpiewajmy wszyscy słudzy Jego domu
Bogu oddajmy cześć.

On mieszka z nami tu
By przyjacielem być
Składamy dzięki za miłość i dary
Którymi łączy nas.

PIEŚŃ
1. Wspaniały Dawco miłości,
składamy na Twoim stole
Wszystko, co mamy, wszystko, co mamy,
Choć i tak to od wieków jest Twoje, Twoje …Twoje

2. Wspaniały Dawco miłości,
składamy na Twoim stole
Radość i szczęście, trudy i znoje
Choć i tak to od wieków jest Twoje, Twoje …Twoje

PIEŚŃ
Chrystus Pan karmi nas
Swoim świętym Ciałem,
Chwalmy Go na wieki!

Duchem całym wielbię Pana,
Boga, Zbawcę jedynego,
Bo w Nim samym odnajduję
Wszelką radość życia mego.

Sprawił we mnie wielkie dzieła
W Swej dobroci niepojętej.
On Wszechmocny, On Najwyższy,
On sam jeden zawsze Święty.

Wielbię, bo chciał wejrzeć z nieba
Na swą sługę uniżoną,
By mnie odtąd wszyscy ludzie
Mogli zwać błogosławioną.

On, który przez pokolenia
Pozostaje miłosierny
Wobec tego, kto Mu służy
I chce zostać Jemu wierny.

On, który Swą moc objawia,
Gdy wyniosłość serc uniża,
Każdy zamiar może zburzyć,
Który pychą Mu ubliża

W mocy Jego odjąć władzę
a wydźwignąć pokornego
Wszystkich głodnych zaspokoić
głodem wstrząsnąć bogatego

PIEŚŃ
1. Tyle dobrego zawdzięczam Tobie Panie,
Wszystko co mam od Ciebie przecież jest,
i to że jestem, że życie wciąż poznaję,
dziś tymi słowy wyrazić wszystko chcę

Za każdy dzień, za nocy mrok,
za radość mą, szczęśliwy rok,
nawet za chmurne, deszczowe dni,
za wszystko Panie, dziękuję Ci

2. Gdy mnie uczono, że jesteś Boże w niebie,
gdy poznawałam co dobre jest co złe,
w dziecinnych słowach mówiłam kocham Ciebie,
i powtarzałam w modlitwie słowa te.

Ref.: Za każdy dzień…

3. Więc przyjm o Boże tych modłów dziękczynienie,
bo jakże często miłości w modłach brak,
trudnością życia jest widzieć sens cierpienia,
dlatego Boże śpiewamy Tobie tak.

PIEŚŃ
Nie rzucim, Chryste, świątyń Twych,
Nie damy pogrześć wiary!
Próżne zakusy duchów złych i próżne ich zamiary.
Bronić będziemy Twoich dróg.
Tak nam dopomóż Bóg! /2x

Ze wszystkich świątyń, chat i pól
Popłynie hymn wspaniały;
Niech żyje Jezus Chrystus Król
w koronie wiecznej chwały!
Niech, żyje Maria! Zagrzmi róg.
Tak nam dopomóż Bóg! /2x