Dzisiaj 18 kwietna, III Niedziela Wielkanocna, rozpoczęcie Tygodnia Biblijnego pod hasłem “Zgromadzeni na świętej Wieczerzy”. 17.00 Spowiedź, 18.00 rozpoczęcie Tygodnia Biblijnego i Msza Św.

Tygodnie Biblijne mają na celu odsłaniać centralną rolę ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa w dziejach człowieka i świata – powiedział ks. prof. Henryk Witczyk, przewodniczący „Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II”, z okazji V Narodowego Czytania Pisma Świętego i rozpoczynającego się XIII Tygodnia Biblijnego.

W tym roku Tydzień Biblijny będzie przeżywany pod hasłem: „Zgromadzeni na świętej Wieczerzy”.

Ks. Witczyk podkreślił, że Tydzień Biblijny, który otwieramy Niedzielą Narodowego Czytania Pisma Świętego, ma wyjątkowy charakter. „Po szeroko prezentowanej w Niedzielę Palmową i w Wielkim Tygodniu historii męki i śmierci Jezusa mamy szansę odkrywać jej uniwersalny charakter, jej wpływ na życie Kościoła i świata od pierwszego stworzenia (Rdz 1-2) aż do nowego stworzenia +Oto czynię wszystko nowe+ (Ap 21,5)” – powiedział.

Ks. prof. Witczyk zaznaczył, że kolejne Tygodnie Biblijne mają na celu odsłaniać centralną rolę ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa w dziejach człowieka i świata. „Co więcej, mają ukazywać dzięki jakim dynamizmom Jego śmierć i zmartwychwstanie przenika wszystko: od pierwszego Adama do zbawionych w Niebie. I że dzisiaj to jednorazowe Wydarzenie – poprzez moc Słowa proroczo je wieszczącego, a zapisanego w Piśmie Św. Starego Testamentu, i świadectwa apostolskiego utrwalonego w Ewangeliach (por. Łk 24,45-48) i księgach Nowego Testamentu – dosięga nas, wierzących XXI wieku” – powiedział.