Dzisiaj 27 września XXVI Niedziela Zwykła i Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. Spowiedź godz. 17.30 i Msza Św. 18.00

ORĘDZIE OJCA ŚWIETEGO na 106. Światowy Dzień Migranta i Uchodźy
Jak Jezus Chrystus zmuszeni do ucieczki.
Przyjąć, chronić, promować i integrować przesiedlenców wewnętrznych.

PIEŚŃ:
Pod Twą obronę, Ojcze na niebie,
Grono Twych dzieci swój powierza los.
Ty nam błogosław, ratuj w potrzebie,
I broń od zguby, gdy zagraża cios.

Czy toń spokojna, czy huczą fale,
Gdy Ty Twe dzieci w Swej opiece masz,
Wznosimy modły dziś ku Twej chwale,
Boś Ty nam tarczą, Boże Ojcze nasz.

PIEŚŃ:
Ciągle zaczynam od nowa,
Choć czasem w drodze upadam.
Wciąż jednak słyszę te słowa;
Kochać to znaczy powstawać.

Chciałem Ci w chwilach uniesień
Życie poświęcić bez reszty
Spójrz moje ręce są puste
Stoję ubogi, ja grzesznik
Przyjm jednak małość mą, Panie
Weź serce me jakie jest

PIEŚŃ:
Ty wyzwoliłeś nas Panie
Z kajdan i samych siebie
A Chrystus stając się bratem
Nauczył nas wołać do Ciebie:

Abba Ojcze! Abba Ojcze! Abba Ojcze! Abba Ojcze!

Bo Kościół jak drzewo życia
W wieczności zapuszcza korzenie
Przenika naszą codzienność
I pokazuje nam Ciebie.

Bóg hojnym Dawcą jest życia
On wyswobodził nas od śmierci
I przygarniając do siebie
Uczynił swoimi dziećmi.

Wszyscy jesteśmy braćmi
Jesteśmy jedną rodziną.
Tej prawdy nic już nie zaćmi
I teraz jest jej godzina.

Abba Ojcze! Abba Ojcze! Abba Ojcze! Abba Ojcze

PIEŚŃ:
Podnieś mnie Jezu i prowadź do Ojca
Podnieś mnie Jezu i prowadź do Ojca
Zanurz mnie w wodzie Jego miłosierdzie.
Amen Amen.

PIEŚŃ:
Zdrowaś Maryjo Bogarodzico,
Błagamy Ciebie, święta Dziewico:
Niech łaska Twoja zawsze nam sprzyja, Módl się za nami, zdrowaś Maryja!

Wśród czystych duchów w obliczu Pana
Tyś przenajświętsza, niepokalana
Jak pośród kwiatów wonna lilija,
Jak wśród gwiazd zorza, zdrowaś Maryja!