Dzisiaj 29 listopada, I Niedziela Adwentu. “Czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy pan domu przyjdzie”. Godz. 17.00 spowiedź, 17.30 modlitwa różańcowa. 18.00 Msza Św.

PIEŚŃ
Ref. Marana tha, przyjdź Jezu Panie,
w Swej chwale do nas zejdź!
Marana tha, usłysz wołanie,
gdy się wypełnią wieki!

Jak rosy chłód na spragniony grunt,
jak dobry chleb na głodnego dłoń.

Ref. Marana tha, przyjdź Jezu Panie,
w Swej chwale do nas zejdź!
Marana tha, usłysz wołanie, gdy się wypełnią wieki!

W Dziecięciu Ty objawiasz się nam,
przez wichru szum dajesz poznać się.

Ref. Marana tha, przyjdź Jezu Panie,
w Swej chwale do nas zejdź!
Marana tha, usłysz wołanie, gdy się wypełnią wieki!

PIEŚŃ
Oto Pan Bóg przyjdzie
Z rzeszą Świętych nam przybędzie,
Światłość wielka w dzień ów będzie.
Alleluja! Alleluja!

PIEŚŃ
1. Czekam na Ciebie, Jezu mój mały,
ciche błagania ku niebu ślę.
Twojego przyjścia czeka świat cały,
sercem gorącym przyzywam Cię.
Spójrz, tęskniony na tej ziemi,
przybądź, Jezu, pociesz nas!
Szczerze kochać Cię będziemy,
przyjdź, o Jezu, bo już czas !

2. Usłysz Maryjo głos Twoich dzieci,
Tyś naszą Matką na każdy dzień.
O daj nam Słońce, które rozświeci
grzechu i błędu straszliwy cień.
Spójrz, tęskniony na tej ziemi,
daj nam Zbawcę Dziecię Twe.
My dla Niego żyć pragniemy,
Jemu damy serca swe.

PIEŚŃ
1. Zdrowaś bądź, Maryja Niebieska lilia,
Panu Bogu miła, Matko litościwa
Tyś jest nasza ucieczka Najświętsza Maryja.

2. Maryja wielebna, ukaż drogę pewną
przykazania Twego Boga wszechmocnego,
On ci wszystka nadzieja zbawienia naszego.

3. Łaskiś pełna Pańskiej, czystości anielskiej,
Pannaś nad pannami Święta nad świętymi.
O najświętsza Maryja, módl się dziś za nami.