IV KONGRES RODZIN POLONIJNYCH. 20-21 LISTOPADA 2021

KONGRES RODZIN POLONIJNYCH
CONGRESS OF POLISH FAMILIES
Rodzina Polonijna wobec aktualnej sytuacji
pandemii / lockdownu
20 – 21 listopada 2021 roku
on-line
ZAPISY do 19 LISTOPADA 2021 przez formularz na stronie: www.emigracja.episkopat.pl
Linki do zalogowania na komunikator Zoom (dwa osobne linki na dwa dni Kongresu) otrzymają
Państwo w potwierdzeniu zapisów oraz w dodatkowym mailu, który zostanie wysłany w dniu
19.11.2021.
Program
Sobota, 20 listopada 2021
(Część teoretyczna Kongresu)
10.00 Wprowadzenie – Ks. bp dr Wiesław Lechowicz
Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej
SESJA I
RODZINA POLONIJNA W DOBIE PANDEMII
moderator: Ks. dr hab. Józef Młyński, prof. UP/UKSW (Polska, UP, UKSW)
10.15 Relacje małżeńskie i rodzinne w trudnym czasie pandemii
Dr hab. Maria Ryś, prof. UKSW (Polska, UKSW)
10.45 Wpływ sytuacji pandemicznej na kondycję rodziny
Ks. dr hab. Robert Skrzypczak, prof. AKW (Polska, AKW)
11.15 Czas trudny – czas niezwykły: szanse rodziny wobec
niespodziewanych wyzwań
Prof. dr hab. Ryszard Zajączkowski (Polska, KUL)11.45 Świadectwa małżonków: Maria i Jacek Krawczykowie (Francja)
12.00 Anioł Pański
PRZERWA
SESJA II
KONDYCJA ZDROWOTNA W CZASIE PANDEMII
moderator: Dr Grażyna Koszałka (Niemcy, PRR)
12.30 Wpływ pandemii na zdrowie fizyczne
Dr n. med. Izabela Czekaj (Szkocja, PRR)
13.00 Problemy psychiczne i sposoby wsparcia specjalistycznego
Ks. dr Marcin Zarębski (Włochy, DPR)
13.30 Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia w czasie pandemii
Dr Bożena Bassa (Polska, ISNAR AKM)
14.00 Wsparcie duchowe rodzin w czasie pandemii
Ks. dr hab. Andrzej Pryba, prof. UAM (Polska, UAM)
14.30 Świadectwa rodzin:
Rodzina Goncerzów (Irlandia); Rodzina Mieloszyńskich (Niemcy)
15.00 PRZERWA
SESJA III
ZADANIA WYCHOWAWCZE W WARUNKACH LOCKDOWNU
moderator: Ks. dr Krzysztof Wolski (Polska, ISNAR AKM)
16.00 Smartfonowe dzieciństwo wyzwaniem dla rodziny w okresie
pandemii Mgr Małgorzata Więczkowska (Polska, Edukacja Medialna)16.30 Metody wspomagania rodziny przez szkołę w procesie edukacji
domowej Dr Andrzej Mazan (Polska, Kolegium św. Rodziny)
17.00 Dzieci i młodzież w czasie pandemii – diagnoza zagrożeń
Dr hab. Elżbieta Osewska, prof. PWSZ (Polska, PWSZ)
17.30 Świadectwa rodzin: Rodzina Horochów (Niemcy)
17.45 Zakończenie części teoretycznej Kongresu
Ks. bp dr Wiesław Lechowicz, Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji
Polskiej
18.00 PRZERWA
20.00 WIECZÓR ARTYSTYCZNY
z zawierzeniem Rodzin św. Józefowi w wykonaniu Rodzin: Kuczajów,
Wiśniewskich i Burzyńskich
21.00 Apel Jasnogórski
Niedziela, 21 listopada 2021
(Część praktyczna Kongresu)
15.00 Słowo wprowadzające
Ks. bp dr Wiesław Lechowicz, Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji
Polskiej
SESJA IV
PRZECIWDZIAŁANIE NIEPOŻĄDANYM KONSEKWENCJOM PANDEMII
15.15 Wprowadzenie do paneli dyskusyjnych i warsztatów
moderator: Sylwia Sułkowska, Naczelna Redakcja Programów Katolickich
Polskiego Radia, Konsultor Rady ds. Środków Społecznego Przekazu KEP15.45 – 17.15
PANELE DYSKUSYJNE I WARSZTATY W GRUPACH TEMATYCZNYCH
(do wyboru)
1. Wzmocnienie duszpasterstwa rodzin na emigracji w czasie pandemii
– ks. Przemysław Drąg (Polska)
2. Wychowanie do życia w rodzinie na emigracji – jak poprowadzić
katechezę – Maria Krawczyk (Francja)
3. Emigracyjne poradnictwo rodzicielskie w czasie pandemii wsparciem
rodzin – Beata i Michał Pielorzowie (Polska)
4. Wsparcie psychoterapeutyczne rodzin na emigracji –
Agnieszka Waszkiewicz i Patrycja Czupryńska (Szkocja)
5. Wzmocnienie więzi rodzinnych w czasie pandemii –
Małgorzata Walaszczyk (Polska)
6. Opieka nad rodzinami po niekorzystnej diagnozie prenatalnej
w okresie pandemii COVID-19 – Urszula Tataj-Puzyna (Polska)
7. Pandemia czasem na duchową terapię rodziny – o. Stanisław Jarosz,
Wiesława Kowalska (Polska)
8. Jak radzić sobie z lękiem w czasie pandemii? – Joanna Łukjaniuk (Polska)
9. Zachowania prozdrowotne i profilaktyka – ginekolog katolicki dla
przyszłych i obecnych rodziców – Maria Konecka (Włochy)
10. Wykorzystanie zasobów domowych w edukacji pozaszkolnej metodą
projektów dla dzieci i rodziców – Andrzej Mazan (Polska)
11. Psychologiczna pomoc dla dzieci ze specyficznymi trudnościami
w edukacji domowej – Paweł Jurczyk (Polska)
12. Szkolenie liderów polonijnych w zakresie doradztwa rodzinnego
w czasie pandemii – Bożena Bassa (Polska) i Grażyna Koszałka (Niemcy)Patronat honorowy:
 Ks. bp dr Wiesław Lechowicz, Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej
Patronat medialny:
 Katolicka europejska platforma informacyjna www.duszpolonia.org
 Radio Bobola Londyn portal
 PolskiFR.fr
Organizatorzy:
 Polonijna Rada Rodziny przy Delegacie KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej
 Fundacja Pomoc Rodzinie
Współorganizatorzy:
 Instytut Studiów nad Rodziną im. abpa K. Majdańskiego w Łomiankach (ISNAR
AKM)
 Towarzystwo Uniwersyteckie Fides et Ratio, Warszawa
 Instytut Naturalnego Planowania Rodziny według metody prof. dr med. J. Rötzera
w Warszawie (INER Polska)
 Poradnia Familiaris (Niemcy)
Projekt dofinansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za Granicą 2021
Prezentowane na Kongresie treści wyrażają jedynie poglądy autorów i nie mogą być utożsamiane z oficjalnym
stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów