IV Niedziela Wielkiego Postu-Laetare “Raduj się Jerozolimo”. godz. 17.00 okazja do spowiedzi, 17.40 Gorzkie Żale cz.II. godz. 18.00 Msza Św.

“Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego uwierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne” J3,16