O nas

POLSKA MISJA KATOLICKA W HISZPANII

Duszpasterstwa Polaków w Hiszpanii rozpoczyna się tuż po II wojnie światowej,  a dzisiaj obejmuje Polaków rozsianych po całym kraju, szczególnie w dużych ośrodkach miejskich. Jest okolo 20 placówek, gdzie gromadzą sie polacy na niedzielne Msze św. Nabożenstwa i spotkania w ciągu tygodnia. Ośrodki te w większosci obsługiwane są przez kapłanów z Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagraniczej oraz przez ksieży Werbistów, Redemptorystów i ksieży diecezjalnych. Duszpastertwo polskie nie posiada swoich własnych struktur. Cała nasza misja opiera sie na wspólpracy z Kościołem Lokalnym oraz z Konferencją Episkopatu Polski, której  delegatem jest obecnie ks. Bp Wiesław Lechowicz wspierany przez Polską Radę Duszpasterstwa Europy Zachodniej.

PRDEZ została utworzona w 1992 roku, w jej skład wchodzi obecnie 75 osób, koordynatorzy kapelanii z poszczólych krajów, przedstawiciele duchowieństwa, osób konsekrowanych i laikatu z 18 krajów Europy. Na czele Rady stoi Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji, którego wspiera 8-osobowe Prezydium Rady.

Celem PRDEZ jest wspieranie Delegata Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej w wykonywaniu jego funkcji oraz służenie mu radą przy rozwiązywaniu istotnych problemów personalnych i organizacyjnych, związanych z duszpasterstwem polskojęzycznym w poszczególnych krajach. Tworzenie wspólnej opiniotwórczej platformy osób duchownych, zakonnych i świeckich dla wymiany myśli i doświadczeń oraz współdziałania w zakresie planowania i prowadzenia duszpasterstwa dla Polaków żyjących poza granicami ojczystego kraju. Wyznaczanie kierunków pracy duszpasterstwa emigracyjnego z uwzględnieniem programów duszpasterskich Kościoła w Polsce oraz Kościołów partykularnych. Troszczenie się o przekazywanie religijnych i patriotycznych tradycji nowym pokoleniom Polaków na emigracji. Reprezentowanie emigracyjnych wspólnot w diecezjalnych, krajowych i europejskich strukturach katolików świeckich.

Nasza Kapelania w Walencji została założona w 2005 roku prowadzona jest przez ksieży z Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej. Obecny kapelan ks. Czeslaw Piela jest również koordynatorem Polskiej Misji Katolickiej w Hiszpanii. Misję koordynatora otrzymał od Konferencji Episkopatu Polski w 2015 roku.

Ks. Czeslaw Piela jest również koordynatorem Polskiej Misji Katolickiej w Hiszpanii