Ten Wielki Czwartek 2020, dzień Ostatniej Wieczerzy i ustanowienia Sakramentów Eucharystii i Kapłaństwa, przeżywać będziemy po raz pierwszy w naszych domach. Zapraszam do zapoznania się z naszymi propozycjami.

WIELKI CZWARTEK (wersja krótsza)
Na Wielki Czwartek podajemy dwie propozycje. Spośród nich można wybrać jedną. Ważne jest, aby wcześniej przeczytać całość i dokonać wyboru. Można też użyć wariantu drugiego z pełnego tekstu propozycji.

Co przygotować?
Stół nakryty białym obrusem, krzyż, zapaloną święcę; można też położyć Pismo święte, jeśli macie jakiś ulubiony obrazek lub ikonę, to też można je umieścić na stole.
Rodzina gromadzi się przy stole.
Wstajemy.
Modlitwę prowadzi ojciec, matka lub ktokolwiek inny. P: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. W: Amen.

WPROWADZENIE
Siadamy.
Rodzic (albo ktokolwiek inny) może wprowadzić w sens tego, co robimy. Jeśli dzieci są starsze, dialog może być bardziej „poważny”.
Co my teraz rozpoczynamy? (Triduum Paschalne)
Co to jest Triduum Paschalne? (Trzy dni, w których wspominamy, co Pan Jezus dla nas zrobił z miłości)
A co zrobił? (Umarł i zmartwychwstał)
A co się dokonało w Wielki Czwartek wieczorem? (Jezus zjadł kolację z uczniami)
Czy to była zwyczajna kolacja? (Nie, bo to była ostatnia przed Jego śmiercią i zmartwychwstaniem)
Co jeszcze podczas tej kolacji zrobił Pan Jezus? (Pan Jezus przemienił chleb w swoje Ciało i wino w swoją Krew)
A po co? (Bo chciał być z nami na zawsze, abyśmy się Nim karmili) MODLITWA Prowadzący liturgię modli się spontanicznie
– dziękując Panu Jezusowi, za to, że bardzo nas kocha
– że chciał być z nami w komunii świętej
– że nasza rodzina jest Kościołem, czyli Ciałem Pana Jezusa I kończy: P: Przez Chrystusa Pana naszego. W: Amen.

Można też odmówić modlitwę: P: Wszechmogący, wieczny Boże, obchodzimy pamiątkę najświętszej Wieczerzy, podczas której Twój Jednorodzony Syn, mając się wydać na śmierć, pozostawił Kościołowi nową wiekuistą Ofiarę i Ucztę swojej miłości; spraw, abyśmy z tak wielkiego misterium czerpali pełnię miłości i życia. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. W: Amen.

LITURGIA SŁOWA

J 13,1–15 Z Ewangelii według świętego Jana

Było to przed Świętem Paschy. Jezus, wiedząc, że nadeszła godzina Jego, by przeszedł z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował. W czasie wieczerzy, gdy diabeł już nakłonił serce Judasza Iskarioty, syna Szymona, aby Go wydał, Jezus, wiedząc, że Ojciec oddał Mu wszystko w ręce oraz że od Boga wyszedł i do Boga idzie, wstał od wieczerzy i złożył szaty. A wziąwszy prześcieradło, nim się przepasał. Potem nalał wody do misy. I zaczął obmywać uczniom nogi i ocierać prześcieradłem, którym był przepasany. Podszedł więc do Szymona Piotra, a on rzekł do Niego: „Panie, Ty chcesz mi umyć nogi?” Jezus mu odpowiedział: „Tego, co Ja czynię, ty teraz nie rozumiesz, ale poznasz to później”. Rzekł do Niego Piotr: „Nie, nigdy mi nie będziesz nóg umywał”. Odpowiedział mu Jezus: „Jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał udziału ze Mną”. Rzekł do Niego Szymon Piotr: „Panie, nie tylko nogi moje, ale i ręce, i głowę!” Powiedział do niego Jezus: „Wykąpany potrzebuje tylko nogi sobie umyć, bo cały jest czysty. I wy jesteście czyści, ale nie wszyscy”. Wiedział bowiem, kto Go wyda, dlatego powiedział: „Nie wszyscy jesteście czyści”. A kiedy im umył nogi, przywdział szaty i znów zajął miejsce przy stole, rzekł do nich: „Czy rozumiecie, co wam uczyniłem? Wy Mnie nazywacie «Nauczycielem» i «Panem», i dobrze mówicie, bo nim jestem. Jeżeli więc Ja, Pan i Nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wy powinniście sobie nawzajem umywać nogi. Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy tak czynili, jak Ja wam uczyniłem”. P: Oto słowo Pańskie.
W: Bogu niech będą dzięki. Siadamy.

Rodzic (albo ktokolwiek inny) może zadać pytanie:
Co te czytania mówią o Panu Jezusie?
Ważne jest, aby każdy się wypowiedział (także dorośli). Jeśli jest młodzież, można powyższe pominąć, a dialogować w ten sposób (ważne jest, aby także dorośli się wypowiedzieli):
Co teraz przeżywasz (ogólnie), to, że nie ma szkoły, siedzi się w domu itd.
Jak (czy) odnajdujesz w tym Pana Boga?
Co te czytania mówią ci o Panu Jezusie?
A co było dziwnego w tej Ewangelii? Co Pan Jezus zrobił? (Umył nogi uczniom)
Dlaczego? Przecież jest Bogiem, Nauczycielem, a umywa nogi? (Bo tak bardzo nas kocha, że dał nam przykład miłości i bycia pokornym)
A po co? (Chce, abyśmy tak samo robili)
Czemu? (Abyśmy pokazywali innym to, że Pan Bóg nas kocha, dlatego my kochamy innych ludzi)
Czy to jest łatwe? Jak ktoś źle na nas spojrzy? Coś złego nam zrobi? (Nie)
Widzicie. Nie jest to łatwe, ale Pan Jezus nam mówi, że tak warto postępować, aby być dobrym dla innych, tak jak On był dobry dla innych. Dzięki temu inni ludzie będą mogli spotkać Pana Jezusa w nas.

MODLITWA
Wstajemy. Rozpoczyna się modlitwa. Każdy spontanicznie podaje intencję, którą się kończy:
Ciebie prosimy – Wysłuchaj nas, Panie.
Warto pamiętać, aby pomodlić się za wszystkich ochrzczonych, za papieża, za księży, za chorych (zwłaszcza teraz), za służby medyczne, za bliskich, za zmarłych…

Tę wspólną modlitwę kończy się odmówieniem Modlitwy Pańskiej. W: Ojcze nasz…

KOMUNIA DUCHOWA
P: Nie możemy być na mszy świętej, ale możemy przyjąć mimo to Pana Jezusa. Zatem módlcie się razem ze mną:
Jezu mój, wierzę, że jesteś obecny w Najświętszym Sakramencie. Miłuję Cię nade wszystko i pragnę zjednoczyć się z Tobą w mojej duszy. Ponieważ teraz nie mogę Cię przyjąć sakramentalnie, przyjdź duchowo do mego serca. Jednoczę się z Tobą, abyś rzeczywiście był we mnie obecny, oddaję Ci się zupełnie i proszę gorąco: nie dozwól, abym kiedykolwiek oddalił się od Ciebie.
Amen.
Chwila ciszy. Potem można odmówić modlitwę dziękczynną:

Wielbię Ciebie w każdym momencie – o, Żywy Chlebie nasz, w tym Sakramencie.

Na końcu NIE CZYNI SIĘ ZNAKU KRZYŻA. Jest to stara tradycja Kościoła, że nie kończy się Liturgii podczas Triduum Paschalnego aż do nocy Zmartwychwstania, ponieważ liturgia trwa przez całe trzy dni. I wszystko, co robimy (nie tylko „kościelnie”), jest liturgią, czyli byciem z Panem Bogiem…

WIELKI CZWARTEK (wersja dłuższa)
Na Wielki Czwartek podajemy dwie propozycje. Spośród nich można wybrać jedną. Ważne jest, aby wcześniej przeczytać całość i dokonać wyboru. WARIANT 1 Co przygotować?
Stół nakryty białym obrusem, krzyż, zapaloną święcę; można też położyć Pismo święte, jeśli macie jakiś ulubiony obrazek lub ikonę, to też można je umieścić na stole.
Rodzina gromadzi się przy stole. ZNAK KRZYŻA
Wstajemy.
Modlitwę prowadzi ojciec, matka lub ktokolwiek inny. P: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. W: Amen. WPROWADZENIE
Siadamy.
Rodzic (albo ktokolwiek inny) może wprowadzić w sens tego, co robimy. Jeśli dzieci są starsze, dialog może być bardziej „poważny”.
Co my teraz rozpoczynamy? (Triduum paschalne)
Co to jest Triduum paschalne? (Trzy dni, w których wspominamy, co Pan Jezus dla nas zrobił z miłości)
A co zrobił? (Umarł i zmartwychwstał)
A co się dokonało w Wielki Czwartek wieczorem? (Jezus zjadł kolację z uczniami)
Czy to była jakaś zwyczajna kolacja? (Nie, bo to była ostatnia przed Jego śmiercią i zmartwychwstaniem)
Co jeszcze Pan Jezus zrobił podczas tej kolacji? (Pan Jezus przemienił chleb w swoje Ciało i wino w swoją Krew)
A po co? (Bo chciał być z nami na zawsze, abyśmy się Nim karmili)

HYMN
Wstajemy.
Następnie odmawiamy hymn: W: Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię. Błogosławimy Cię. Wielbimy Cię. Wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu nieba, Boże Ojcze wszechmogący. Panie, Synu Jednorodzony, Jezu Chryste. Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca. Który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Który gładzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze. Który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami. Albowiem tylko Tyś jest święty. Tylko Tyś jest Panem. Tylko Tyś Najwyższy, Jezu Chryste. Z Duchem Świętym w chwale Boga Ojca. Amen.

MODLITWA
Prowadzący liturgię modli się spontanicznie
– dziękując Panu Jezusowi, za to, że bardzo nas kocha
– że chciał być z nami w komunii świętej
– że nasza rodzina jest Kościołem, czyli Ciałem Pana Jezusa
I kończy: P: Przez Chrystusa Pana naszego. W: Amen. Można też odmówić modlitwę:
P: Wszechmogący, wieczny Boże, obchodzimy pamiątkę najświętszej Wieczerzy, podczas której Twój Jednorodzony Syn, mając się wydać na śmierć, pozostawił Kościołowi nową wiekuistą Ofiarę i Ucztę swojej miłości; spraw, abyśmy z tak wielkiego misterium czerpali pełnię miłości i życia. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. W: Amen.

LITURGIA SŁOWA
Siadamy
Następnie czyta się czytania:
Wj 12,1–8.11–14 Czytanie z Księgi Wyjścia Pan powiedział do Mojżesza i Aarona w ziemi egipskiej: „Miesiąc ten będzie dla was początkiem miesięcy, będzie pierwszym miesiącem roku! Powiedzcie całemu zgromadzeniu Izraela tak: «Dziesiątego dnia tego miesiąca niech się każdy postara o baranka dla rodziny, o baranka dla domu. Jeśliby zaś rodzina była za mała do spożycia baranka, to niech się postara o niego razem ze swym sąsiadem, który mieszka najbliżej jego domu, aby była odpowiednia liczba osób. Liczyć je zaś będziecie dla spożycia baranka według tego, co każdy może spożyć. Baranek będzie bez skazy, samiec, jednoroczny; wziąć możecie jagnię albo koźlę. Będziecie go strzec aż do czternastego dnia tego miesiąca, a wtedy zabije go całe zgromadzenie Izraela o zmierzchu. I wezmą krew baranka, i pokropią nią odrzwia i progi domu, w którym będą go spożywać. I tej samej nocy spożyją mięso pieczone w ogniu, i chleby przaśne będą spożywali z gorzkimi ziołami. Tak zaś spożywać go będziecie: biodra wasze będą przepasane, sandały na waszych nogach i laska w waszym ręku. Spożywać będziecie pośpiesznie, gdyż jest to Pascha na cześć Pana. Tej nocy przejdę przez Egipt, zabiję wszystko pierworodne w ziemi egipskiej, od człowieka aż po bydło, i odbędę sąd nad wszystkimi bogami Egiptu – Ja, Pan. Krew posłuży wam do oznaczenia domów, w których będziecie przebywać. Gdy ujrzę krew, przejdę obok i nie będzie pośród was plagi niszczycielskiej, gdy będę karał ziemię egipską. Dzień ten będzie dla was dniem pamiętnym i obchodzić go będziecie jako święto dla uczczenia Pana. Po wszystkie pokolenia – na zawsze w tym dniu będziecie obchodzić święto»”. Oto słowo Boże.

PSALM Ps 116B (115),12–13.15 i 16bc.17–18 (por. 1 Kor 10,16)

Refren: Kielich Przymierza to Krew Zbawiciela. Czym się Panu odpłacę * za wszystko, co mi wyświadczył? Podniosę kielich zbawienia * i wezwę imienia Pana. Refren.

Cenna jest w oczach Pana * śmierć Jego wyznawców. Jestem Twym sługą, synem Twojej służebnicy, * Ty rozerwałeś moje kajdany. Refren.
Tobie złożę ofiarę pochwalną * i wezwę imienia Pana. Wypełnię me śluby dla Pana * przed całym Jego ludem. Refren.

1 Kor 11,23–26 Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian Bracia: Ja otrzymałem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, której został wydany, wziął chleb i dzięki uczyniwszy, połamał i rzekł: „To jest Ciało moje za was wydane. Czyńcie to na moją pamiątkę!” Podobnie, skończywszy wieczerzę, wziął kielich, mówiąc: „Kielich ten jest Nowym Przymierzem we Krwi mojej. Czyńcie to, ile razy pić będziecie, na moją pamiątkę!” Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb i pijecie kielich, śmierć Pana głosicie, aż przyjdzie. Oto słowo Boże.

Wstajemy.
Aklamacja J 13,34 Chwała Tobie, Królu wieków. Daję wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Chwała Tobie, Królu wieków.

J 13,1–15  Z Ewangelii według świętego Jana Było to przed Świętem Paschy. Jezus, wiedząc, że nadeszła godzina Jego, by przeszedł z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował. W czasie wieczerzy, gdy diabeł już nakłonił serce Judasza Iskarioty, syna Szymona, aby Go wydał, Jezus, wiedząc, że Ojciec oddał Mu wszystko w ręce oraz że od Boga wyszedł i do Boga idzie, wstał od wieczerzy i złożył szaty. A wziąwszy prześcieradło, nim się przepasał. Potem nalał wody do misy. I zaczął obmywać uczniom nogi i ocierać prześcieradłem, którym był przepasany. Podszedł więc do Szymona Piotra, a on rzekł do Niego: „Panie, Ty chcesz mi umyć nogi?” Jezus mu odpowiedział: „Tego, co Ja czynię, ty teraz nie rozumiesz, ale poznasz to później”. Rzekł do Niego Piotr: „Nie, nigdy mi nie będziesz nóg umywał”. Odpowiedział mu Jezus: „Jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał udziału ze Mną”. Rzekł do Niego Szymon Piotr: „Panie, nie tylko nogi moje, ale i ręce, i głowę!” Powiedział do niego Jezus: „Wykąpany potrzebuje tylko nogi sobie umyć, bo cały jest czysty. I wy jesteście czyści, ale nie wszyscy”. Wiedział bowiem, kto Go wyda, dlatego powiedział: „Nie wszyscy jesteście czyści”. A kiedy im umył nogi, przywdział szaty i znów zajął miejsce przy stole, rzekł do nich: „Czy rozumiecie, co wam uczyniłem? Wy Mnie nazywacie «Nauczycielem» i «Panem»”, i dobrze mówicie, bo nim jestem. Jeżeli więc Ja, Pan i Nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wy powinniście sobie nawzajem umywać nogi. Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy tak czynili, jak Ja wam uczyniłem”. Oto słowo Pańskie.

Siadamy. Rodzic (albo ktokolwiek inny) może zadać pytanie:
Co te czytania mówią o Panu Jezusie?
Ważne jest, aby każdy się wypowiedział (także dorośli). Jeśli jest młodzież, można powyższe pominąć, a dialogować w ten sposób (ważne jest, aby także dorośli się wypowiedzieli):
Co teraz przeżywasz (ogólnie), to, że nie ma szkoły, siedzi się w domu itd.
Jak (czy) odnajdujesz w tym Pana Boga?
Co te czytania mówią ci o Panu Jezusie?
Co było dziwnego w tej Ewangelii? Co Pan Jezus zrobił? (Umył nogi uczniom)
Dlaczego? Przecież jest Bogiem, Nauczycielem, a umywa nogi? (Bo tak bardzo nas kocha, że dał nam przykład miłości i bycia pokornym)
A po co? (Chce, abyśmy tak samo robili)
Czemu? (Abyśmy pokazywali innym to, że Pan Bóg nas kocha, dlatego my kochamy innych ludzi)
Czy to jest łatwe? Jak ktoś źle na nas spojrzy? Coś złego nam zrobi? (Nie)
Widzicie. Nie jest to łatwe, ale Pan Jezus nam mówi, że tak warto postępować, aby być dobrym dla innych, tak jak On był dobry dla innych. Dzięki temu inni ludzie będą mogli spotkać Pana Jezusa w nas.

MODLITWA
Wstajemy.
Rozpoczyna się modlitwa. Każdy spontanicznie podaje intencję, którą się kończy:
Ciebie prosimy – Wysłuchaj nas, Panie.
Warto pamiętać, aby pomodlić się za wszystkich ochrzczonych, za papieża, za księży, za chorych (zwłaszcza teraz), za służby medyczne, za bliskich, za zmarłych… MODLITWA PAŃSKA
Tę wspólną modlitwę kończy się odmówieniem Modlitwy Pańskiej.
W: Ojcze nasz…

KOMUNIA DUCHOWA
Po Ojcze nasz przewodniczący zachęca do przyjęcia komunii duchowej. P: Nie możemy być dzisiaj razem w kościele na mszy świętej, ale mimo to możemy przyjąć Pana Jezusa. Zatem módlcie się razem ze mną:
Jezu mój, wierzę, że jesteś obecny w Najświętszym Sakramencie. Miłuję Cię nade wszystko i pragnę zjednoczyć się z Tobą w mojej duszy. Ponieważ teraz nie mogę Cię przyjąć sakramentalnie, przyjdź duchowo do mego serca. Jednoczę się z Tobą, abyś rzeczywiście był we mnie obecny, oddaję Ci się zupełnie i proszę gorąco: nie dozwól, abym kiedykolwiek oddalił się od Ciebie.
Amen.
Chwila ciszy.
Potem można odmówić modlitwę dziękczynną:
Wielbię Ciebie w każdym momencie – o, Żywy Chlebie nasz, w tym Sakramencie.
Po modlitwie warto spytać dzieci/młodzież, czy wiedzą, jaki będzie następny dzień. I czy mają jakieś pomysły na to, jak można jako rodzina przeżyć Wielki Piątek. Na końcu NIE CZYNI SIĘ ZNAKU KRZYŻA. Jest to stara tradycja Kościoła, że nie kończy się Liturgii podczas Triduum Paschalnego aż do nocy Zmartwychwstania, ponieważ liturgia trwa przez całe trzy dni. I wszystko, co robimy (nie tylko „kościelnie”), jest liturgią, czyli byciem z Panem Bogiem…