XXIX Niedziela Zwykła – Światowy Dzień Modlitw i pomocy materialnej dla Misji. 17.00-okazja do spowiedzi, 17.30 – adoracja Najświętszego Sakramentu i Różaniec. 18.00 – Msza Św.

PIEŚŃ:
Wiele jest serc które czekają na Ewangelię,
Wiele jest serc, które czekają wciąż. (2x)

Napełnij serce twoje
tym kosztownym nasieniem
A zobaczysz, że Bóg
poprowadzi cię do ludzi. (2x)

Sam zobaczysz, że Bóg
poprowadzi cię do ludzi,
Których będziesz mógł
zaprowadzić do Chrystusa.

PIEŚŃ:
Wspaniały Dawco miłości,
składamy na Twoim stole
Wszystko, co mamy, wszystko, co mamy,
Choć i tak to od wieków jest Twoje, Twoje
…Twoje

Wspaniały Dawco miłości,
składamy na Twoim stole
Radość i szczęście, trudy i znoje
Choć i tak to od wieków jest Twoje, Twoje
…Twoje

PIEŚŃ:
Jezu, miłości Twej, Ukryty w Hostii tej, Wielbimy cud,
Żeś się pokarmem stał, Żeś nam swe ciało dał, Żeś skarby łaski zlał Na wierny lud.

Dla biednych stworzeń Twych, Co ostrzem grzechów swych Zraniły Cię,
Włócznią, co w boku tkwi, Otwierasz serca drzwi, By w Twojej boskiej krwi Obmyły się.

PIEŚŃ:
Ofiaruje Tobie Panie mój
Całe życie me
Cały jestem Twój
Aż na wieki
Oto moje serce przecież wiesz
Tyś miłością mą jedyną jest.

PIEŚŃ:
Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża rodzicielko,
naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych,
ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać.
Panno Chwalebna i Błogosławiona.
O Pani nasza, Orędowniczko nasza,
Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza.
Z Synem swoim nas pojednaj,
Synowi swojemu nas polecaj,
swojemu Synowi nas oddawaj. Amen.