1 stycznia,Nowy Rok 2020, Msza Św. godz. 18.00. Kościół Cristo Redentor, ulica De la Reina 96.

Nowt Rok 2020 bieży , w jasełkach leży. Życzymy;  „Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą, niech cię obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku tobie swoje oblicze i niech cię obdarzy pokojem”.