15 maja-V Niedziela Wielkanocna. Msze Świete godz. 12.00 w Gandii. Godz. 18.00 w Walencji. Przed Mszami okazja do spowiedzi. Po Mszy katecheza.

„Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem, żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie”(J 13,34)