17 grudnia – III Niedziela Adwentu. Gandia – spowiedź od godz. 11,15 i godz. 12.00 Msza Św. Walencja spowiedź od godz. 17.00 i godz. 18.00 Msza Św. Po Mszy można zakupić opłatki.