KURS PORADNICTWA RODZINNEGO

01/04/2017 Ks. Rektor 0

Polska Misja Katolicka w Hiszpanii  i Wydział Studiów nad Rodziną Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zapraszają na KURS PORADNICTWA RODZINNEGO Pomagam sobie – Pomagam innym […]