PIERWSZY KURS PORADNICTWA RODZINNEGO POLSKIEJ MISJI W HISZPANII

PRZESŁANIE UCZESTNIKÓW PIERWSZEGO KURSU PORADNICTWA RODZINNEGO POLSKIEJ MISJI KATOLICKIEJ W HISZPANII

DO KAPELANII DUSZPASTRSTWA POLSKIEGO

Bracia i Siostry, kierujemy do Was te słowa w Niedzielę Miłosierdzia Bożego, na zakończenie naszego pierwszego spotkania formacyjnego Duszpasterstwa Rodzin na Emigracji, które odbyło się w Walencji, w Hiszpanii.

 

Dziękujemy Bogu za Miłosierdzie, którego doświadczyliśmy i doświadczamy. Dziękujemy Bogu i wszystkim ludziom otwartym na Jego wolę, za to że to pierwsze spotkanie Polaków z Kapelanii w Hiszpanii mogło dojść do skutku.

 

Mimo ludzkich obaw i strachu, formacja została rozpoczęta. Nie byłoby to możliwe bez wsparcia Polskiej Misji Katolickiej w Hiszpanii i Wydziału Studiów nad Rodziną Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz księży kapelanów

i osób świeckich.

W tym pierwszym spotkaniu wzięło udział 20 osób, wśród nich przedstawiciele polskich kapelanii z Alicante-Torrevieja, Barcelona, Getafe-Móstoles, Segovia, Alcalá de Henares, Vicálvaro i Valencia.

 

Gorąco pragniemy kontynuować to dzieło według woli Miłosiernego Pana.

Mamy nadzieję, że w czerwcu spotkamy się w jeszcze większym gronie osób świeckich zaangażowanych w pracę w Kapelaniach Polskich w Hiszpanii.

 

 

Podpisani uczestnicy I Spotkania Kursu Poradnictwa Rodzinnego w Walencji-Moncada, dnia 22 kwietnia 2017r.