DUSZPASTERZE POLAKÓW W HISZPANII W FATIMIE

Księża Chrystusowcy z Prowincji Francusko -Hiszpańskiej pracujący w Hiszpanii w dniach 23 i 24 października tym razem spotkali się w wyjątkowym miejscu jakim jest  Fatima w Portugalii. Spotkaniu przewodniczył ks. Czesław Piela wiceprowincjał i koordynator PMK w Hiszpanii. Celem pielgrzymki było dziękczynienie za bliskość Maryi, naszej Matki, modlitwa za Polaków nam powierzonych i pożegnanie ks. Andrzeja Glanca po 16 latach jego pracy w Hiszpanii.

Po spotkaniu w Madrycie wyruszyliśmy do Potrugalii. Ważnym momentem był nocny międzynarodowy  Różaniec i procesja, natomiast największym było przeżycie Eucharystii w kaplicy objawień o godz. 4.30.  Nie zabrakło również Drogi Krzyżowej po fatimskich „dróżkach”. Wdzięczni za 100-lecie Obajawień Maryi w Fatimie i tą pierwszą  historyczną pielgrzymkę powróciliśmy do Hiszpanii.