Dzisiaj, 8 listopada XXXII Niedziela Zwykła. 17.00 okazja do spowiedzi, 17.30 wypominki i Różaniec za zmarłych. 18.00 Msza Św.

Pieśń:
Gdzie miłość wzajemna i dobroć,
tam znajdziesz Boga żywego.

1. W jedno nas tu zgromadziła miłość Chrystusa,
weselmy się w Nim i radujmy.

2. Z pokorą szczerą miłujmy Boga,
i czystym sercem miłujmy się nawzajem.

Pieśń:
1. O Panie, Ty nam dajesz Ciało swe i Krew. (bis)
Do Ciebie więc idziemy wciąż radosną nucąc pieśń:

Ty jesteś Bogiem wiernym na wieczny czas. /2x

2. Przez dar Twojego Chleba, dobry Boże nasz. (bis)
Rodzinę bratnią czynisz z nas, miłować uczysz nas.

3. To Twoje miłowanie dało wolność nam. (bis)
Chwalimy święte Imię Boga, jak uczyłeś nas.

Pieśń:
1.Już przyszedł Jezus ukochany
By leczyć wszystkie nasze rany
Pan ziemi i jasnego nieba
W postaci przyszedł wina chleba.

O Jezu, Ty się łączysz z nami
Więc serca nasze Ci składamy,
Twa miłość zawieść nas nie może
Błogosław nam Boże.

2.Pan prosi, stół nakryty czeka,
Bóg zniża się aż do człowieka.
Najmilsza uczta rozpoczęta
Przedziwna Jego dobroć święta.

O Jezu, Ty się łączysz z nami
Więc serca nasze Ci składamy,
Twa miłość zawieść nas nie może
Błogosław nam Boże.

3.Porzućmy grzech co duszę plami,
By Jezus mógł się cieszyć z nami.
Nam oddał własną Krew i Ciało
I szatę łaski śnieżno-białą. :

O Jezu, Ty się łączysz z nami
Więc serca nasze Ci składamy,
Twa miłość zawieść nas nie może
Błogosław nam Boże.

Pieśń:
Otwórz me oczy
chcę widzieć Jezusa
i być bliżej Niego
i kochać goręcej.

Otwórz me uszy
i naucz mnie słuchać
otwórz me oczy
chcę widzieć Jezusa.

Pieśń:
1.Z dawna Polski Tyś Królową Maryjo!
Ty za nami przemów słowo, Maryjo!
Ociemniałym podaj rękę,
Niewytrwałym skracaj mękę,
Twe Królestwo weź w porękę, Maryjo!

2.Gdyś pod krzyżem Syna stała, Maryjo!
Tyleś Matko wycierpiała, Maryjo!
Przez Twego Syna konanie,
Uproś sercom zmartwychwstanie,
W ojców wierze daj wytrwanie, Maryjo!

3.Z dawna Polski Tyś Królową, Maryjo!
Ty za nami przemów słowo, Maryjo!
Miej w opiece naród cały,
Który żyje dla Twej chwały,
Niech rozwija się wspaniały, Maryjo!