ŻYCZENIA BOŻONARODZENIOWE 2017

„Anioł Jej odpowiedział:  Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym”. / Łk 1,35/

Niech ta Tajemnica Bożego Narodzenia napełni twoje serce i całe twoje życie Światłem Miłości i Mocą samego Boga, który stał się ubogi, aby nas swoim ubóstwem  i swoją dobrocią ubogacić.

Błogosławionych Świąt Narodzenia Naszego Mistrza i Pana oraz Szczęśliwego Nowego Roku życzy

Ks. Czeslaw