III EDYCJA KURSU PORADNICTWA RODZINNEGO W HISZPANII 8-10 GRUDNIA W MONCADA/WALENCJA/

Kurs poradnictwa rodzinnego
Pomagam sobie pomagam innym

WALENCJA 8 – 10 GRUDNIA 2017

PIĄTEK

 1. 00 – Msza św.
 2. 00 – ŚNIADANIE
 3. 45 – Ks. dr Józef Młyński, WSR, UKSW Warszawa – socjolog
 4. Czym jest poradnictwo – pomaganie to udzielanie rady i mocy: kilka definicji
 5. Poradnictwo jako jedna z form pomagania – podział poradnictwa: kryteria

11.00 – PRZERWA

 1. 15 – Ks. dr Andrzej Sułek, WT sekcja w Tarnowie, UPJP II w Krakowie – psycholog
 2. Zacznijmy od konkretu: Poradnia i Telefon Zaufania >ARKA< w Tarnowie (zasady, formy pracy).
 3. Podstawą poradnictwa jest zdrowa antropologia – kim jest człowiek, jaki jest, jak mu pomagać
 4. 30 – KAWA.
 • – dr Andrzej Sułek, WT sekcja w Tarnowie, UPJP II w Krakowie – psycholog

3.Osobowość temperament – charakter.  – pojęcie, czynniki, badania, cechy osobowości dojrzałej.

4.Ćwiczenia – typologia Hipokratesa, Junga, Sprangera, Le Senne’a.

 1. 00 – 15. 00 – OBIAD

15 00 – KORONKA DO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA

 • – Ks. dr Józef Młyński, WSR, UKSW Warszawa – socjolog

3.Socjologiczne podstawy rozumienia rodziny: grupa, instytucja, komórka społeczna, system społeczny.

4.Wspólnota rodzinna – jej całożyciowa rola

 1. 00 – KAWA
 • – Ks. dr Józef Młyński, WSR, UKSW Warszawa – socjolog

5.Rodzina – sieć wielorakich więzi – poziomy więzi

6.Wielość problemów jednostek, rodzin, wspólnot – poradnictwo specjalistyczne

 1. 00 – PRZERWA
 • 15 – Ks. dr Andrzej Sułek, WT sekcja w Tarnowie, UPJP II w Krakowie – psycholog
 1. Trzy człony procesu poradnictwa: KLIENT – RELACJA – DORADCA: KLIENT (kto przychodzi – dlaczego ludzie sobie nie radzą, kryteria normy i patologii, z czym przychodzi – problem i oczekiwania). RELACJA (cechy, oś więzi i problemu). DORADCA (wyposażenie, cechy, umiejętności, postawy wobec Klienta, możliwości pomocy).
 2. Etapy pracy Doradcy i Klienta według Okun, Sujak, Okły i Egana
 3. 30 – KOLACJA
 4. 00 – APEL –

SPOCZYNEK

SOBOTA

 1. 00 – Msza św.
 2. 00 – ŚNIADANIE
 3. 45 – Ks. dr Józef Młyński, WSR, UKSW Warszawa – socjolog
 4. Dezintegracja rodziny. Rozwód – przyczyny i konsekwencje
 5. Dezintegracja rodziny pro futuro. Kohabitacja – przyczyny i konsekwencje

11.00 – PRZERWA

 1. 15 – Ks. dr Józef Młyński, WSR, UKSW Warszawa – socjolog
 2. Współczesna rodzina: trudności i patologie
 3. Demograficzne i socjologiczne spojrzenie na rodzinę – przemiany
 4. 30 – KAWA.

13.00 – Ks. dr Józef Młyński, WSR, UKSW Warszawa – socjolog

 1. Podstawy pracy socjalnej jako pracy z osobą (def, metody, etapy rozw. probl.)
 2. System wsparcia, – na kogo mogę liczyć
 3. 00 – 15. 00 – OBIAD

15 00 – KORONKA DO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA

15.30 – Ks. dr Andrzej Sułek, WT sekcja w Tarnowie, UPJP II w Krakowie – psycholog

 1. Komunikacja interpersonalna (schemat, rodzaje słuchania, uczucia w komunikacji, wypowiedzi typu Ja i Ty, blokady komunikacji).
 2. Zasady komunikacji międzyosobowej w poradnictwie: kwadrat wg Thuna, poziomy Powella, dynamika Reuscha (Pods..8.1, 8.2, 8.3).
 3. 00 – KAWA

17.30 – Ks. dr Andrzej Sułek, WT sekcja w Tarnowie, UPJP II w Krakowie – psycholog

 1. Schemat pierwszego spotkania „Klienta” i Doradcy (9,1).
 2. Zrozumienie (wgląd) i nazwanie problemu poprzez słuchanie i pytania (9,2, 9,3,10) .
 3. 00 – PRZERWA
 4. 15 – Ks. dr Andrzej Sułek, WT sekcja w Tarnowie, UPJP II w Krakowie – psycholog
 5. Niektóre błędy Doradcy w trakcie procesu pomagania.
 6. Problemy szczególne w poradnictwie: Żałoba.
 7. 30 – KOLACJA
 8. 00 – APEL

SPOCZYNEK

 

NIEDZIELA

 1. 00 – MSZA ŚW.
 2. 00 – ŚNIADANIE