PRZESŁANIE ZE SPOTKANIA III EDYCJI KURSU PORADNICTWA RODZINNEGO W HISZPANII. /WALENCJA-MONCADA/ 8-9.12.2017

Kolejny zjazd III edycji Kursu odbywający się w Hiszpanii, przypadł w czasie szczególnym. Zjazd odbywał się w dniach 8-10 grudnia 2017r., w Moncada pod Walencją. Po raz kolejny spotkali się przedstawiciele z wielu regionów Hiszpanii. Rozpoczynaliśmy ten zjazd w święto Niepokalanego Poczęcia NMP. Ten szczególny dzień  był dla nas wszystkich-uczestników  widocznym znakiem, Bożej łaski. W tym duchu prosiliśmy Najświętszą Marię Pannę, o wszelkie potrzebne łaski w posłudze, jaką jest poradnictwo rodzinne. Rodzina jest największym dobrem, gdzie każdy może wzrastać „w łasce u Boga i u ludzi”.

 

U Boga, poprzez jej uświęcenie sakramentem małżeństwa, a u ludzi owocami, które wydajemy na co dzień. Owocami jest nasz trud, praca dla dobra innych. Każdy ma swój owoc, który wydaje, ale nigdy nie zatrzymuje go dla siebie. Czasami wprost, czasami nie, dzieli się nim z innymi, każdego dnia swojego życia. Dzieci, mogące wyrastać w pełnej rodzinie są mocne, dostają bezcenną szkołę wiedzy, życia, charakteru i wiary. Rodzina jest twierdzą, naszym fundamentem tożsamości. Ta podstawowa komórka społeczna jest ogniwem pokoleń dla narodu. Jest dla nas ludzi tu na ziemi, gniazdem – kolebką życia. Jest dla wszystkich jej członków ogromnym systemem wsparcia, czego nie dostrzegamy przy trudzie codzienności.

 

Wiemy na podstawie własnych doświadczeń, że współczesna rodzina przeżywa wiele trudności, wynikających z przemian społecznych, zmieniającego się systemu wartości w związku z galopującym postępem technologicznym. Dzisiejsza globalizacja jest ogromną szansą ale również zagrożeniem dla rodzin, zwłaszcza migrujących i emigrujących. Każdy z nas uczestników tego doświadcza na co dzień. Otaczają nas rodziny mieszane, wielokulturowe. Rodziny polskie, które uczą się adoptować do obcej kultury, w której przyszło im żyć. Uczymy się na kursie jak być dla innych, jak pomagać rodzinom, by nie były one pozostawiane same sobie, by wiedziały, że nawet na obczyźnie będą miejsca, gdzie będą mogły skorzystać z kompleksowej pomocy.

 

Dziękujemy Bogu i Polskiej Misji Katolickiej w Hiszpanii za ten wspaniały dar i czas formacji, oraz wyrażamy głębokie pragnienie kontynuacji tego wielkiego Dzieła Ewangelizacji.

 

Szczególne podziękowania należą się Ks. dr Józefowi Młyńskiemu (WSR, UKSW Warszawa) i Ks. dr Andrzejowi Sułkowi (WT sekcja w Tarnowie, UPJP II w Krakowie), którzy w czasie tego zjazdu z charyzmą, oddaniem i entuzjazmem dzielili się z nami swoją wiarą, wiedzą i doświadczeniem.