Niedziela 7go lutego. WAŻNE OGŁOSZENIE PARAFIALNE!!!

WAŻNE OGŁOSZENIE PARAFIALNE!!!
*W niedzielę 7 lutego, z racji obostrzeń COVID 19 i mojej nieobecności, nie będzie Mszy Św. w języku polskim o godz. 18.00. *
Niech Bóg ma was w swojej opiece i wam błogosławi.
„Uzdrowił wielu dotkniętych rozmaitymi chorobami i wiele złych duchów wyrzucił.”
Uzdrowienie musi dotknąć duszy – a tego może dokonać jedynie Bóg. Jeśli uzdrowienie pochodzi od Boga, zawsze oznacza ono w pierwszym rzędzie zdrowie duszy. Dopiero gdy człowiek ma zdrową duszę, potrafi wstać i usługiwać innym, podobnie jak teściowa Piotra.