WAŻNE OGŁOSZENIE PARAFIALNE!!! Niedziela 14-ego lutego

WAŻNE OGŁOSZENIE PARAFIALNE!!!
*W niedzielę 14 lutego, z racji obostrzeń COVID 19 i mojej nieobecności, nie będzie Mszy Św. w języku polskim o godz. 18.00. *
Niech Bóg ma was w swojej opiece.

„A Jezus zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: „Chcę, bądź oczyszczony! Bacz, abyś nikomu nic nie mówił, ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż za swe oczyszczenie ofiarę…”

Dzisiaj Jezus to samo mówi skruszonemu grzesznikowi; pokaż się kapłanowi, który cię wysłucha i przez posługę Kościoła potwierdzi: jesteś oczyszczony.